Pacientų portalai

Pacientų portalas yra su sveikatos priežiūra susijusi internetinė programa (ang. web application), kuria naudodamasis pacientas gali bendrauti su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais visą parą. Vartotojui suteikta galimybė pateikti tam tikrus duomenis apie jo sveikatos būklę (pvz. cukraus kiekis kraujyje, kraujo spaudimas, kita), konsultuotis su gydytoju, atlikti kitas numatytas funkcijas (pakartotinai prašyti vaistų recepto, kita). informacijos pateikimui yra numatyta struktūrizuotos užklausos formos.

Pacientų portalas yra susietas su tam tikromis gydymo įstaigomis (GĮ) iš kurių gauna įrašus apie paciento sveikatos būklę. Esant funkcionalumui leidžiančiam vartotojui pačiam įrašyti informaciją apie save ir gauti duomenis iš kelių informacijos šaltinių toks portalas iš dalies gali būti vadinamas ir ASĮ. Svarbiausias skirtumas tarp pacientų portalo ir ASĮ – pagrindinė pacientų portalo informacija gaunama ir iš gydymo įstaigos (įstaigų) ir jai priklauso, o ASĮ informacija priklauso ir ją tvarko pats pacientas.

Pacientų portale vartotojas gali atlikti šiuos veiksmus:

  • Užpildyti įvairias formas prieš ateidamas į GĮ – tai palengvina gydytojo darbą.
  • Paprašyti pakartotinių receptų vaistams.
  • Gauti savo medicininius įrašus.
  • Pasitikrinti finansines ataskaitas.
  • Atlikti mokėjimus.
  • Pasitikrinti tyrimų rezultatus (tekstinę ir vizualinę informaciją).
  • Planuoti vizitus į GĮ.
  • Saugiai bendrauti su gydytojais.

Tikimasi, kad pacientų portaluose plačiai paplis e.vizitai – elektroninis bendravimas tarp paciento ir jį gydančių gydytojų. Elektroninis bendravimas, prasidėjęs nuo elektroninių laiškų rašymo ir žinučių siuntimo, dabar dažniausiai vyksta tiesiogiai per saugius pacientų portalus.
E.vizito koncepcija apima paciento ir gydytojo konsultaciją nuotoliniu būdu realiu laiku (on-line) naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Konsultacijos metu pacientas pasinaudodamas tiek vizualinės komunikacijos galimybėmis tiek kitu numatytu funkcionalumu teikia aktualią informaciją gydytojui. Gydytojas, remdamasis gauta informacija gali nukreipti pacientą pas gydytoją, paskirti jam vizitą, nustatyti diagnozę, paskirti gydymą ar konsultuoti pacientą kitais klausimais. Šiame portale yra realizuotas toks bendravimas tarp paciento ir gydytojo.