Nuotolinis pacientų stebėjimas

Nuotolinio pacientų stebėjimo (NPS, ang. Remote Patient Monitoring) sąvoka apima įvairias technologijas, kurias taikant galima stebėti pacientų fiziologinius duomenis ir sveikatos būklę.

NPS taikymas ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis, gali stipriai pagerinti jų gyvenimo kokybę. Tai padeda pacientams likti nepriklausomiems, perspėti apie gresiančias komplikacijas bei mažinti išlaidas. NPS lengvina šių tikslų siekimą – perkelia ligonių priežiūrą tiesiog į namus. Pacientas ir jo šeimos nariai jaučiasi tvirčiau, kai žino, kad yra stebimi ir jiems bus suteikta pagalba, jei kils problemų. Tai ypač aktualu, jei ligonis namuose pats atlieka hemodializę. Pagrindinės NPS savybės – nutolęs stebėjimas ir krypties tyrimai leidžia daug anksčiau aptikti pablogėjimą, kas padeda sumažinti hospitalizuojamų pacientų skaičių.

NPS duomenų tvarkymo vyksmas:

  • Surinkimas. Aktyviu ar pasyviu (bendraujant su pacientu) būdu duomenys fiksuojami ir užrašomi. Tai gali būti informacija apie gliukozės kiekį kraujyje, gyvybiškai svarbias funkcijas, atsakymai į svarbius klausimus apie sveikatą, net paciento buvimo vietą.
  • Perdavimas. Duomenys glaudinami ir įvairiomis komunikavimo priemonėmis siunčiami sveikatos paslaugų tiekėjams, ligonio sveikata besirūpinantiems šeimos nariams, trečiosioms šalims.
  • Įvertinimas. Sveikatos priežiūros specialistai ir/arba specialūs algoritmai peržiūri duomenis ir nustato, ar yra kokių nors problemų.
  • Pranešimas. Jei reikia, informacijos gavėjams pranešama apie gresiančias problemas arba, naudojant prietaisus, arba per tarpininkaujantį darbuotoją.
  • Intervencija. Darbuotojas imasi veiksmų, jei jie reikalingi.

Tobulėjant technologijoms, žinoma, atsiras dar daugiau sveikatos priežiūros sričių, kur NPS gali būti taikomas. Šiuo metu galima būtų išskirti šiuos tikslus:

  • Fiziologiniai matavimai – kūno svoris, kraujospūdis, širdies ritmas ir dažnis, pulsoksimetrija, gliukozės kiekis kraujyje ir t. t.
  • Diagnostiniai matavimai – transtorakalinė varža ir panašiai.
  • Vaistų vartojimo stebėjimo prietaisų surinkta informacija – vaistų pompos, infuzijos prietaisai, elektroninės tablečių dėžutės ir t. t.
  • Kasdienio aktyvumo matavimai – biologinių jutiklių, žingsniamačių, miego aktyvumo informacija.

NPS vartojimas labai priklauso nuo paciento motyvacijos. Jei jos nėra, NPS neveiks. NPS paplitimui didelę įtaką taip pat daro ir tai, kad šios technologijos kol kas gana brangios. Taip pat svarbu, kad pacientų stebėjimo aplinkoje dirbtų gana našios belaidės technologijos.