Nauda

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikti palyginimai ir išskirta nauda gydymo įstaigai tvarkant epizodus (25 formas) bei pildant laboratorinius tyrimus, kai naudojama Foxus sistema ir kai naudojami kiti (įprastiniai) būdai.

Dalyvis Epizodų vedimas Laboratoriniai tyrimai
Naujos kortelės užvedimas ir apsilankymo duomenų užpildymas Masinis kortelių tikrinimas ir uždarymas(2000 kort.) Naujo tyrimo užsakymas Tyrimų rezultatų peržiūra
Foxus (sek.) APAP (sek.) Foxus (val.) APAP (val.) Foxus (sek.) Popierius (sek.) Foxus (sek.) Popierius (sek.)
Gydytojas 15 20 60 10 20
Sesutė 15 20 20 60 10 20
Administratorė 3 9
Sutaupo laiko gydymo įstaiga 25% 66% 66% 50%
Kiti
privalumai naudojant Foxus
Korteles gali užvedinėti patys gydytojai, nebereikalinga popierinė kortelė, dingsta kortelių pasimetimo tikimybė Vykdant uždarymą su Foxus korteles uždarinėja kompiuteris, Naudojant APAP korteles uždarinėja žmogus Dingsta tikimybė, kad laboratorijos darbuotojai suklys skaitydami gydytojo raštą. Per Foxus tyrimų rezultatai gaunami iš karto kai jie būna atlikti labotatorijoje, nereikia laukti kol atsiųs paštu (ar atveš kurjeris) . pacientas turi galimybę pasižiūrėti savo tyrimų rezultatus internetu.

Antroje lentelėje pateikta informacija apie laiką praleidžiamą prirašinėjant pacientus, ieškant jų bylų, registruojant pacientų vizitus ir draustumo tikrinimą

Dalyvis Paciento prirašymas prie gydymo įstaigos (Prirašymas + paciento formos užpildymas) Pacientų bylų paieška Vizitų registracija Pacientų draustumo tikrinimas
Foxus (sek.) PRAP (sek.) Foxus (sek.) Popierius (sek.) Foxus (sek.) Popierius (sek.) Foxus (sek.) VLK (sek.)
Gydytojas  10 10 20 0 5
Sesutė 40 120  60 10 20 0 5
Administratorė  0  5
Sutaupo laiko gydymo įstaiga 66% 83% 50% 100%
Kiti
privalumai naudojant Foxus
Dingsta tikimybė, kad pacientas pildydamas prašymą padarys klaidų, nes iš foxus atspausdintoje formoje pacientui lieka tik pasirašyti. Dingsta tikimybė, kad kortelės pasimes. Sumažėja registratūros apkrovimas, nes atsiranda galimybė registruotis internetu Kompiuteryje nebereikia atidarinėti atskirų langų draustumui patikrinti.