Asmeninis sveikatos įrašas (ASĮ)

Čia yra pateikiamas toks ASĮ apibrėžimas “Asmeninis sveikatos įrašas yra internetu pasiekiamų įrankių rinkinys, kuris leidžia vartotojams matyti ir koordinuoti jų viso gyvenimo sveikatos informaciją ir leisti matyti šią informaciją ar jos dalis tiems, kas turi ją matyti”. Asmeninis sveikatos įrašas (ASĮ) – tai paciento sveikatos asmeninė istorija. Skirtingai nuo elektroninio sveikatos įrašo (ESĮ), kurio duomenis kuria sveikatos priežiūros įstaigos, ASĮ turinys priklauso pacientui, ir visiems (gydytojams ir pacientui) yra naudinga, jei pacientas jį valdo ir tvarkosi pats. Nėra teisinga ASĮ tapatinti su pacientų portalais, tai iš esmės skirtingi dalykai:

 • ASĮ duomenis valdo ir tvarko pats pacientas. ASĮ informacija gali būti ir surašyta paties paciento, ir gauta iš jo gydymo įstaigų, pats pacientas nusistato, kas šią informaciją gali matyti ir net tvarkyti. Ir ESĮ, ir ASĮ pacientas gali leisti pasiekti per gydymo įstaigos (GĮ) ESĮ, vis dėlto ASĮ yra pacientui priklausantis subjektas.
 • Pacientų portalai leidžia prieiti tik prie informacijos, įrašytos į paciento ESĮ. Pacientų portaluose esanti informacija priklauso GĮ, ir pacientas jos keisti negali. Paprastai pacientų portalai prie galimybės peržiūrėti sveikatos duomenis prideda papildomų funkcijų.

Vis dėlto šių sąvokų (pacientų portalų ir ASĮ) skirtybės gana sparčiai nyksta, tad gali būti, kad greitai tai reikš vieną ir tą patį. Pavyzdžiui, nors Microsoft HealthVault vadina save ASĮ, ši programa turi sąsajų su elektroniniais sveikatos įrašais, naudodama tam tikrus standartus, ir gali rodyti paciento duomenis per internetą, taigi HealthVault taip pat galima vadinti pacientų portalu.

Į ASĮ apie pacientą gali būti įrašoma įvairi, ne vien tik šių sričių informacija:

 • alergija nuo įvairių vaistų ir neigiama reakcija į juos:
 • lėtinės ligos;
 • šeimos medicinos istorija;
 • ligos ir hospitalizacija;
 • tyrimų rezultatai;
 • vaizdai (rentgeno, tomografo);
 • skirti vaistai, taip pat ir nereceptiniai, maisto papildai, vaistažolės;
 • operacijos ir kitos procedūros;
 • skiepai;
 • įrašai apie savo kasdienį gyvenimą – mityba, miegas, savijauta, nuotaika ir t. t.

ASĮ sudaro šie pirminiai elementai:

 • Duomenys. Tai duomenys, kurie renkami, nagrinėjami, dedami ir perduodami naudojant skirtingas informacines technologijas. Duomenų pavyzdžiai – paciento ligos istorija, tyrimų rezultatai, vaizdai, vaistų skyrimo istorija ir t. t.
 • Infrastruktūra. Tai skaičiavimo pagrindas (programinės įrangos rinkinys, svetainės), kuris apdoroja sveikatos duomenis arba keičiasi jais.
 • Taikymas (Application). Tai sistemos duomenų keitimosi, transakcijų, analitinės ir turinio perdavimo galimybės, tokios kaip lankymosi pas gydytojus planavimas, vaistų skyrimas, pacientų sprendimų priėmimo sistema, šviečiamoji medžiaga apie ligas ir t. t.

Vienas iš galimų ASĮ funkcionavimo modelių gali būti stebulės ir stipinų (hub and spoke) modelis. Pagal šį modelį paciento valdomo ASĮ vieta yra centre (atitinka stebulę), ASĮ sujungtas su įvairiais, bendraujančiais su pacientu subjektais – laboratorijomis, sveikatos draudikais, vaistinėmis. Pagal šį modelį ASĮ tuo vertingesnis, kuo daugiau funkcijų atlieka ir kuo daugiau turi ryšių su kitais informacijos šaltiniais. Nėra visuotinai sutarta, kuri konkreti sandara efektyviausia – svarbu nustatyti kiekvieno modelio privalumus. Pagrindinis privalumas – gebėjimas susisiekti su kitais informacijos šaltiniais. Jei ASĮ naudojamas tik kaip asmens sveikatos informacijos saugykla, tai mažai tikėtina, kad abejojantys ir nemotyvuoti asmenys supras, kuo ASĮ gali būti naudingas, ir kurs savo ASĮ. Gydantiems medikams pačių pacientų suvesta informacija svarbi ir įdomi, tačiau jiems svarbiau žinoti kitų sveikatos profesionalų suteiktą informaciją.  ASĮ modeliai, kurie duomenis integruoja, eksportuoja ir importuoja silpnai, yra neperspektyvūs.