Kas yra ESĮ?

Elektroninis sveikatos įrašas (ESĮ) kintama sąvoka, suvokiama kaip visuma elektroninės informacijos apie vieno žmogaus arba žmonių populiacijos sveikatą. Tai skaitmeninio formato įrašai (ar įrašas), kuriuos galima skleisti tarp įvairių gydymo organizacijų ir kurie gali būti matomi įvairiose informacinėse sistemose. Šiuose įrašuose gali būti žmonių demografiniai duomenys, informacija apie paciento gydymą, alergiją, jam skirtus vaistus, tyrimus, imunizacijos statusą, radiologiniai vaizdai, gyvybiniai požymiai, mokėjimų už paslaugas istorija ir t. t.

ESĮ privalumai:

ESĮ trūkumai:

  • didelės diegimo ir programos sąnaudos;
  • ilgoka diegimo trukmė.

Palyginti su įprastu gydymo įstaigos darbu, kai didžioji dauguma informacijos saugojimo ir paieškos operacijų atliekama naudojant pacientų korteles ir kitus popierinius dokumentus, ESĮ turi daug privalumų, kurie surašyti šioje lentelėje:

Popieriuje kaupiama informacija

ESĮ

Lengva suklysti tvarkant korteles (1 iš 7 atvejų į ligoninę siunčiama dėl to, kad nerandama klinikinės informacijos). Elektroninės kortelės įrašomos serveryje ir randamos iškart.
Gaištamas laikas kortelėms ieškoti ir jas pildyti Kortelės papildomos ir įrašomos iškart.
Popierines korteles vienu metu gali matyti ir turėti tik vienas žmogus. Vienu metu e. kortelę gali matyti ir keisti keletas žmonių.
Korteles galima pamesti. Elektroniniai įrašai nedingsta.
Kortelėse retai nurodomos profilakos priemonės, kurios dažnai sudėtingos ir jas sunku atsiminti (tyrimai rodo, kad tik JAV pacientams taikoma tik 55% rekomenduojamų profilaktinių priemonių). E. kortelę galima susieti su profilaktikos priemone, ir kortelė tikslinama, jei keičiasi informacija apie priemones.
Dažnai sudėtinga nustatyti paciento ypatybes ir tam gaištama daug laiko. Paciento ypatybės randamos lengvai ir yra susjusios su paciento ligos istorija.
Gydytojai turi pasikliauti atminti priimdami sprendimus dėl profilaktikos. Programoje nustatytos klinikinių sprendimų taisyklės gali perspėti gydytojus dėl vaistų tarpusavio sąveikos, dozės ir tinkamumo kuriai nors ligai gydyti.
Kai vaistai atšaukiami ar keičiami, sudėtinga rasti tuos pacientus, kuriems šie vaistai paskirti. Iš karto nustatomi pacientai, kuriems skirta probleminių vaistų.
Sunku naudoti tvarkant lėtines ligas. Kai klinikiniai duomenys apie pacientą pakinta, įrašai tikrinami ir galima iš karto gauti informaciją apie gydymo priemones.
Pacientų grupės ar imtis sudaromos ir tvarkomos rankiniu būdu arba per pacientų registrus. Pacientų grupės ar imtis gali būti sudaromos ir tvarkomos automatiškai.
Klinikos darbuotojai kasdien siunčia ranka rašytus priminimus arba skambina pacientams apie paskirtus susitikimus. Susitikimų priminimai gali būti siunčiami automatiškai.
Darbuotojai gaišta laiką planuodami. Galima planuoti automatiškai arba pacientai patys gali planuotis savo vizitus ar kitus veiksmus.
Draudimo kortelės kopijuojamos ir informacija apie jas indeksuojama. Draudimo kortelės skenuojamos ir iš karto įtraukiamos į sistemą.
Popierinės informacijos laikymas užima daug vietos. Elektroninė informacija laikoma serveryje.